top of page

Adatvédelmi Szabályzat

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete, a továbbiakban: GDPR) előírásainak megfelelően a Philosonic Kft. az alábbi tájékoztatást nyújta a cég által üzemeltetett www.ptftools.com webáruházzal (továbbiakban: Webáruház), és egyéb tevékenységével kapcsolatosan folytatott adatkezelés tekintetében.
Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót annak érdekében, hogy megismerje hogyan kezeljük adatait.
Az érintett a Webáruház használatával akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a Webáruházban nem regisztrálhat, nem vásárolhat, hírlevélre nem iratkozhat fel, tekintettel arra, hogy GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az Adatkezlőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak. A megadott adatok valóságáért az érintett tartozik felelősséggel.
Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy a Webáruház funkciói, a megrendelések nyilvántartása és teljesítése csak abban az esetben lehetséges, ha az érintett az adatait az Adatkezelő részére megadja, és az adatkezeléshez hozzájárul.


1. Adatkezelő


Philosonic Művészeti szolgáltató Kft.


székhely: 1126 Budapest, Kiss János Altábornagy utca 3.


Cégjegyzékszám: 01 09 173925


adószám: 13324948-2-43


képviselő: Farsang Áron, ügyvezető
postacím: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 3.


e-mail: info@ptftools.com

telefon: +36 30 4296417
(továbbiakban: Adatkezelő)
Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az Adatkezelőnél az Adatkezelő munkavállalói ismerhetik meg a 2. pontban meghatározott adatkezelési cél eléréséhez szükséges mértékben.


2. Az adatkezelés jogalapja célja, időtartama, kezelt adatok köre


Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi jogalapon, célokból és időtartamig kezeli:


A, Regisztrált felhasználókra vonatkozó adatkezelés
Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)
Kezelt adatok köre: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám (nem kötelező) adószám (csak céges felhasználók esetén)
Adatkezelés célja: felhasználói fiók kezelése, rendelési adatok és számlák megtekintési lehetőségének biztosítása, bevásárlólista kezelése
Adatkezelés időtartama: Az érintett adattörlésre vonatkozó kérelméig


B, Vendég vásárlóra és regisztrált felhasználóra vásárlás esetén vonatkozó adatkezelés
Adatkezelés jogalapja: A szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)
Kezelt adatok köre: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám (nem kötelező) adószám (csak céges felhasználók esetén)
Adatkezelés célja: Rendelések teljesítése, rendelési visszaigazolás küldése rendelés teljesítésével kapcsolatos kommunikáció
Adatkezelés időtartama: A rendelés teljesítését követő 5 évig (Ptk. szerinti elévülési határidőig) 

C, Számlázási adatok kezelése

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c pont)

Kezelt adatok köre: név, lakcím, adószám (csak céges felhasználók esetén)

Adatkezelés célja: Áruk és szolgáltatások ellenértékének számlázása

Adatkezelés időtartama: Számviteli törvényben meghatározott határidőig, tehát 8 évig


D, Hírlevél küldés
Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Kezelt adatok köre: Név, E-mail cím

Adatkezelés célja: Elektronikus úton reklámajánlatok (hírlevél) küldése

Adatkezelés időtartama: Az érintett adattörlésre vonatkozó kérelméig

E, Online kapcsolatfelvétel az érintett által

Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Kezelt adatok köre: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám (nem kötelező)

Az adatkezelés célja: Az érintett weboldalon feltett kérdésének megválaszolása az ügyfélszolgálat által

Adatkezelés időtartama: A kérdés feltevését követő 3 évig

A kötelezően megadandó adatok hiányában az Adatkezelő nem tudja az Érintett által igénybe venni kívánt szolgáltatást nyújtani, tehát nem tudja például a felhasználói fiókot létrehozni és kezelni, vagy a rendelést teljesíteni.
Reklámküldemények és ajánlatok küldése céljából az Adatkezelő kizárólag az érintett külön erre irányuló kifejezett hozzájárulása esetén kezeli az adatokat a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően. Az érintett a hírlevélben található link alkalmazásával, vagy az Adatkezelő 1. pontban rögzített elérhetőségein bármikor megtilthatja, hogy részére az Adatkezelő a továbbiakban reklámküldeményt küldjön.


3. Adatfeldolgozók


Adatkezelő az adatokat a rendelések nyilvántartása, a szerződések teljesítése, a weboldal üzemeltetése, hírlevél küldése, valamint a számviteli törvény előírásainak betartása céljából továbbíthatja az alábbi adatfeldolgozók részére.
Az Adatfeldolgozók az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni, megőrizni és törölni. Az adatfeldolgozás során az adatokat az adatfeldolgozók munkavállalói ismerhetik meg.


A, Adatfeldolgozók:


1, Adatfeldolgozó neve: Packeta Hungary Kft
Címe: 1044 Budapest, Ezred utca 1-3 B2/11
Adatfeldolgozási tevékenység: csomagszállítás
Feldolgozással érintett adatok: Név, cím, telefonszám

2, Adatfeldolgozó neve: Wix.com Ltd.
Címe: 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Israel
Adatfeldolgozási tevékenység: Webhosting, Data warehouse, Webshop tevékenység
Feldolgozással érintett adatok: Név, cím, telefonszám, adószám (céges ügyfelek esetén)

4. Adattovábbítás


Az Adatkezelő az adatokat harmadik személynek nem továbbítja.


5. Profilalkotás


Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy a Webáruház használata (böngészés, vásárlás) során profilalkotást végez a Webáruház látogatóinak eredményesebb kiszolgálása érdekében. A profilozás során kizárólag a webböngésző által végzett technikai művelettel, anoním módon a látogató által megtekintett termékeket nézi a Webáruházat működtető számítástechnikai rendszer, és ezen megtekintett termékek alapján, a látogató érdeklődési körének megfelelően ajánl újabb termékeket a Webáruházban megtekintésre a rendszer. Ez a tevékenység a jobb felhasználói élmény nyújtása céljából történik és az érintettre nézve a termék ajánlásán kívül más következménnyel nem jár.


6. A Webáruház működésével kapcsolatos technikai jellegű adatkezelés


A Webáruház használata során előfordulhat, hogy nem személyhez kötődő információk rögzítésre kerülnek, mint például a érintett által használt webböngésző típusa, annak a honlapnak a címe, ahonnan webáruház oldalára eljutott, stb. – ezeket az adatokat Adatkezelő nem nevesített (anoním) módon tárolja.
A Webáruház a Google Inc. („Google”) által nyújtott Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google sütiket („cookie”-kat), az érntett számítógépén elhelyezett apró adatfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a Webáruház használatának elemzését, természetesen nem nevesített módon.
A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó nem személyhez köthető információkat a Google az Amerikai Egyesült Államokban található szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló statisztikai kimutatások Adatkezelő számára történő összeállítására, valamint a weboldalon történő és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja – természetesen szintén nem nevesített módon.
A Google által az Analytics szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelésről bővebben itt tájékozódhat: www.google.com/analytics
Más sütik külső weboldalakhoz – mint például a Facebook-hoz „like” vagy „share” funkciók weboldalon történő használatán keresztül –, illetve a Google Remarketing alkalmazásához is kapcsolódhatnak.
A Google Remarketing használata során Adatkezelő egy sütit helyez el az érintett számítógépén, amely segítségével a böngészője egyedileg (de nem nevesített módon) azonosítható lesz. A Google ennek segítségével ismeri fel, ha az érintett korábban már látogatást tett a Webáruházban, így az ahhoz kapcsolódó hirdetéseket jeleníthet meg az érintett számára, más, külső tartalmi szolgáltatók weboldalán.
Az Ügyfél bármikor letilthatja ezt a funkciót a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló hivatalos oldalon: google.com/ads/preferences/
Névtelenség A Google soha nem kapcsolja össze az érintett IP címét a Google által tárolt egyéb adataival. Az érintett IP címe anoním módon kerül tárolásra, így személyes adataival nem összekapcsolható. Az érintett böngészője beállításával letilthatja a sütik használatát, azonban ebben az esetben nem tudja kihasználni a Webáruház összes funkcióját.
A webáruház használatával az érintett hozzájárul látogatási adatainak rögzítéséhez, tárolásához és feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra.
A sütik letiltását az egyes webböngészőkben az alábbi módokon tudja megtenni:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Safari:
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

7. Az érintett jogai, jogorvoslati lehetőségek


Hozzáférés joga: az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arról, hogy személyes adatai kezelése az Adatkezelőnél folyamatban van-e. Az érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz hozzáférni.
Jogosult továbbá hozzáférni azokhoz az információkhoz is, melyeket jelen tájékoztató tartalmaz.


Helyesbítéshez való jog: az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje.


Törléshez (“elfeledtetéshez”) való jog: az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Törlési kérelem esetén az Adatkezelő megvizsgálja, hogy az adatkezelésnek mi a pontos jogalapja (van-e a hozzájáruláson kívül más jogalapja), és ha a törlés feltételei fennállnak törli az adatokat. Törlés esetében az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy mindazok töröljék az adatokat, akikhez az adat az Adatkezelőn keresztül eljutott.


Korlátozáshoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelés korlátozását kérje, ha vitatja az adatkezelés pontosságát, jogellenes adatkezelés esetén az adatok törlését ellenzi, az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatra de az érintett igényli azokat jogérvényesítés céljából, vagy az érintett a tiltakozási jogával ért az adatkezelés ellen. A korlátozás feloldásáról az Adatkezelő az Érintettet előzetesen tájékoztatja. Az Adatkezelő tájákoztatja valamennyi címzetett a korlátozásról, akivel a személyes adatot közölték.


Adathordozhatósághoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ezeket másik adatkezelőnek továbbítsa (vagy továbbíttassa az adatekezlővel ha ez technikailag megvalósítható). Ez a jog abban az esetben illeti meg az Érintetette, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.


Tiltakozáshoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az adatkezlés ellen, ha az közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy ha az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke (ideértve a profilalkotást is).
Az Adatkezelő direkt marketing (reklámajánlatok küldése) és profilalkotási tevékenységével kapcsolatban az érintett bármikor tiltakozhat


Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), legfeljebb azonban 30 napon belül az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadja a kért tájékoztatást, illetve a hozzájárulás visszavonása esetén törli az adatokat. Az Adatkezelő helyesbítés, törlés esetén minden olyan címzettet tájékoztat, akivel az adatot közölték.
Ha az Adatkezelő az érintett kérésének nem tud eleget tenni, erről az Érintettet 30 napon belül tájékoztatja.
Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az adatok kezeléséhez történő hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Az érintett adatkezeléshez kapcsolódó jogait az Adatkezelő alábbi elérhetőségein gyakorolhatja:


Philosonic Művészeti Szolgltató Kft.


postacím: 1126 Budapest, kiss János Altábornagy utca 3.


email: info@philosonic.hu

telefon:


Az érintett jogorvoslati igénye esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy választása szerint az Adatkezelő székehelye, az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.


8. Adatbiztonság


Adatkezelő az adatkezelést akként végzi, hogy annak során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Adatkezelő az adatokat a technológia állásának leginkább megfelelő információtechnológiai megoldásokkal védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az érintett által a regisztráció során létrehozandó felhasználói fiók az érintett által megadott jelszóval védett.

Hatályos: 2022.08.03.

TOC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9b
10.
11.
12.
13
14.
bottom of page